ЗВІТ КЕРІВНИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 9 «ТОПОЛИНКА» ПАНТЕЛЕЄВОЇ С.В. ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ І ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У 2018/2019 Н.Р.

Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Тополинка» Білоцерківської міської ради Київської області для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, підпорядкований управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради. Безпосереднє керівництво здійснює завідувач Пантелеєва Світлана Володимирівна, має вищу педагогічну освіту, педагогічний стаж складає 33 роки, пройшла атестацію у 2018/2019 н. р..

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю я як керівник ДНЗ № 9 «Тополинка» звітую про свою діяльність перед педагогічним колективом і громадськістю.

Дошкільний заклад спрямовує свою роботу на досягнення основної мети дошкільної освіти, яка полягає у збалансованому розвитку дитини, формуванні елементарних форм її життєвої компетентності, реалізації власного природного потенціалу, виробленні оптимістичної життєвої перспективи, вихованні вміння бути у злагоді з довкіллям та згоді з собою, становленні основ її особистісної культури.

Основний напрямок у роботі закладу - лікувально-оздоровчий, метою якого є проведення лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я, зниження захворюваності дітей з ранніми проявами тубінфекції, малими і затухаючими формами туберкульозу. Крім того, велика увага звертається на створення у навчальному закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти дошкільниками.

У 2013/2014 н.р. дошкільний навчальний заклад № 9 пройшов державну атестацію та був визнаний атестованим за достатнім рівнем.

Разом з педагогічним колективом на практиці утверджуємо пріоритетність дошкільної освіти як першої ланки в єдиній системі неперервної освіти.

З допомогою лікаря-фтизіатра тубдиспансеру та дільничних лікарів-терапевтів старша група, де перебувають діти шестирічного віку та діти груп від 1 до 5 років (І та II молодша, середня групи) повністю укомплектовані у поточному навчальному році .

Напрями модернізації дошкільної освіти, окреслені державними програмами, Базовим компонентом дошкільної освіти, акцентують увагу педагогів на виховання всебічно розвинутої, творчої, активної особистості. Реалізація цих завдань неможлива без пошуків нових форм і методів навчально-виховної роботи з дошкільниками.

Педагогічні працівники вивчають і впроваджують такі інноваційні технології:

- Елементи інноваційної технології «Розвиток вільної самостійної особистості дошкільника» за методом М. Монтессорі (ігри з сенсорного розвитку) .

- «Казкова фізкультура» програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку , (заняття з фізичної культури).

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.) (гурткова робота).

- Методика розвивального читання Л.Шелестової.

- Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи» автори: В.Семізорова, О. Духновська, Л. Пащенко.

З метою розвитку індивідуальних творчих здібностей та нахилів у дітей діє гурток:

- Театральний «В гостях у казки» - керівник Козаченко М.В.

Щороку матеріально-технічна база навчального закладу зміцнюється за рахунок шефської, батьківської, бюджетної допомоги.
За зверненням завідувача закладу шефські організації, які закріплені за дитячим садком, зобов’язалися за літній період здійснити ремонт відкосів вікон на другому поверсі будівлі (приватне науково-технічне підприємство «Ефект», директор Липовий А.У.), завезли ізогіпс та цемент (ВАТ БІД завод ЗБК, директор Хромова Г.С.), відремонтували покрівлю декоративної альтанки (компанія Гіпрон, генеральний директор Борзак В.М.).

Звіти про використання батьківських коштів оприлюднюються на сайті ДНЗ № 9 та на сайті благодійного фонду «Тополинка – рідний дім», а саме:

1. За рахунок бюджету придбано:

- згідно заявки № 01-32/19 від 20.02.19 року на потреби ДНЗ за рахунок бюджетних коштів на суму 40 000 грн, які будуть виділятись протягом 2019 року, заплановано придбати:

- міжкімнатні двері з межею вогнестійкості REI 60 2,2х0,9

- міжкімнатні двері пластикові 2,05х0,9

- металеві вхідні хвохстворчаті двері з замком в підсобні приміщення 2,07х1,37.

2. За рахунок бюджету розвитку заплановано капітальний ремонт водопровідної системи та фасаду будівлі дошкільного закладу.

3. Придбано та подаровано батьками:

- порошок пральний – 1403 грн;

- сода кальцинована – 40 грн;

- мило господарче – 512 грн;

- чашки – 456 грн;

- тарілка мілка – 504 грн;

- тарілка глибока – 600 грн;

- блюдця – 80 грн;

- машинки різні – 712,80 грн;

- набір корабликів – 49,60 грн;

- набір водяні бомбочки – 45,90 грн;

- набір «Райдужні вафлі» - 95 грн;

- набір «Будівельник» - 64,90 грн;

- набір «Інструменти» - 75 грн;

- набір «Кухня» - 50 грн;

- пісочні набори – 26,80 грн;

- дитяча палатка Автобус – 338 грн;

- ширма «Вивчаємо час» – 48 грн;

- судок – 89 грн;

- гімнастичний матрац – 750 грн;

- корзини – 250 грн.

Всього: 6190 грн.

4. З благодійного фонду:

– касове обслуговування поточного рахунку - 422,30 грн;

– світильник "Півсфера" цоколь Е 27 – 12.00 грн;

– заправка картриджа Canon 725 – 96.00 грн ;

– розетка – 54.00 грн ;

– фарба водоем. сніжка ультра – 43.20 грн;

– коробка електроустановочна зачинина ОВ2, шина "Ш" 10 – 46.00 грн ;

– оплата за навчання по теплопостачанню - 420 грн;

– плівка малярна, стрічка малярна – 54.00 грн;

– градусник кімнатний на магніті, термометр побутовий віконний – 41.90 грн;

– електричний триммер – 2199 грн .

Всього: – 3388.40 грн

Заплановано до кінця 2019 року зробити косметичні ремонти приміщень закладу та ігрових споруд на спортивному та дитячих майданчиках.

Дошкільний заклад забезпечений педкадрами. Педколектив складає 13 осіб, 9 з них має вищу педагогічну освіту. При комплектуванні груп педкадрами враховую психологічну сумісність педагогів, рівень їхньої професійної діяльності, створені умови, які сприяють росту та удосконаленню педмайстерності, творчого потенціалу. В групі раннього віку традиційно працюють постійні вихователі, які мають великий досвід роботи з дітьми раннього віку.

Згідно з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 року № 930 та Змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом МОН молодьспорту від 08 серпня 2013 року № 1135 з метою стимулювання фахової освіти, підвищення професійного виховання та навчання дітей відповідно до перспективного плану проводиться атестація педагогів на відповідність займаній посаді, з підтвердженням (присвоєнням) кваліфікаційної категорії. У 2018/2019 навчальному році музичному керівнику КОЗАЧЕНКО М.В. була присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», завідувачу ПАНТЕЛЕЄВІ С.В. був підтверджений раніше встановлений 14 тарифний розряд. Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відпо­відно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу.

Кожен працівник-освітянин має змогу 1 раз на 5 років підвищити свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів. У 2018/ 2018н. р. пройшла курси підвищення кваліфікації при КВНЗ КОР “КОІПОПК ” вихователі ЖОГОВА С.І., ГУБАТЕНКО А.В., ТКАЛИЧ Н.В. та вихователь-методист ЧУМАЧЕНКО І.В..

Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюють медичні працівники:

- лікар-фтизіатр ТМО фізіотерапевтичного відділення ХОМЕНКО О.П.;

- сестра медична старша дошкільного закладу ШИНКАРЕНКО Р.І. та сестра медична з дієтичного харчування ЛАРІНА А.А., які мають значний досвід медичної роботи в дитячому закладі.

Завдяки співпраці медичних працівників дитсадка, діти перебувають під постійним наглядом фахівців, проходять комплексний медогляд, що дає можливість застосувати свою систему оздоровлення кожної дитини. Здійснюється медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей, загартуванням, режимом дня, організацією харчування, виконанням «Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей», за станом фізичного виховання дошкільників.

У кожній групі ведеться «Лист здоров'я», де визначена група здоров'я, дієт стіл, діагноз захворювання, що сприяє здійсненню індивідуального диференційованого підходу вихователів до фізичного виховання дітей.

Всі діти закладу перебувають на диспансерному обліку, їх щороку оглядають лікарі вузьких спеціальностей.

Вихованцям, батькам постійно надається необхідна консультативна допомога, ведеться санітарно-просвітницька робота.

Індекс здоров’я вихованців ДНЗ № 9 «Тополинка» за І півріччя 2019 року становить – 64,7%, коефіцієнт зайнятості місця становить – 64%. Медпрацівники постійно проводять аналіз рівня захворюваності дітей, виконання норм харчування, звітуються перед працівниками ДНЗ, батьками та систематично надають інформацію в управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Протягом навчального року не зафіксовано жодного випадку дитячого травматизму в дошкільному закладі.

Організація роботи з питань охорони праці, пожежної безпеки ведеться на належному рівні, згідно з вимогами нормативних актів. Періодично проводиться перевірка знань працівників з охорони праці та техніки безпеки.

Протипожежний стан ДНЗ - задовільний, діють пожежні гідранти, є вогнегасники у групових кімнатах, на харчоблоці, у спортивно-музичному залі. Кожна група має додаткові пожежні виходи, є план евакуації дітей і персоналу на випадок пожежі.

Адміністрація своєчасно видає відповідні накази, розробляє посадові інструкції, інструкції з охорони праці та техніки безпеки; відповідальними особами проводяться інструктажі з працівниками згідно графіка із записами у відповідних журналах.

Особлива увага приділяється дотриманню Інструкції з питань безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу. З дітьми проводиться робота згідно завдань розділу річного плану роботи «Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей». Співробітники турбуються про здоров'я кожної дитини, проводиться профілактична робота з попередження нещасних випадків. Для надання медичної допомоги у медичному кабінеті є необхідні засоби. Санітарно-гігієнічні умови відповідають нормам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, про що свідчать акти обстежень. Всі приміщення утримуються в чистоті, дотримується належний температурний, повітряний режими.

Основна концепція, якої дотримується колектив дошкільного закладу в своїй діяльності - любов і повага до кожної дитини. Практичний психолог та працівники закладу докладають багато зусиль для створення психологічного комфорту, щоб діти відчували себе прийнятими, зрозумілими, захищеними.

Особлива увага приділяється роботі з неповними сім'ями. Протягом року для них працював консультпункт, діяв інформаційний куточок.

Важливим напрямком своєї діяльності адміністрація та колектив закладу вважає співробітництво з родинами вихованців. Сучасне життя спонукає знаходити нетрадиційні форми співпраці дошкільного закладу і сім'ї, щоб батьки почували себе рівноправними партнерами і спільниками у питаннях навчання і виховання дітей.

Слід відмітити плідну роботу адміністрації з батьківським комітетом. Завдяки спільній, злагодженій роботі покращена матеріально-технічна база закладу, постійно підтримується тісний зв'язок між батьками та адміністрацією, що дало змогу ефективно здійснювати керівництво закладом з урахуванням потреб та побажань батьків, дітей, працівників.

З серпня 2012 року працює сайт ДНЗ, а з квітня 2016 року працює сайт благодійного фонду «Тополинка – рідний дім».

Шановні батьки та працівники закладу!

Я дуже вдячна вам за розуміння і допомогу дитячому садку.

Тільки разом ми створимо належні умови для навчання і виховання наших дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 152

Коментарi