ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 9 «ТОПОЛИНКА» ПАНТЕЛЕЄВОЇ С.В. ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ І ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У 2022/2023 Н.Р.

Білоцерківський заклад дошкільної освіти № 9 «Тополинка» Білоцерківської міської ради Київської області підпорядкований управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради. Безпосереднє керівництво здійснює директор Пантелеєва Світлана Володимирівна, має вищу педагогічну освіту, педагогічний стаж складає 37 років, пройшла атестацію у 2019/2020 н. р..

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю я як керівник ЗДО № 9 «Тополинка» звітую про свою діяльність перед педагогічним колективом і громадськістю.

Білоцерківський заклад дошкільної освіти №9 «Тополинка» Білоцерківської міської ради Київської області, розташований у місті Біла Церква за адресою: вул. Дачна, 43, телефон 6-42-57, e-mail: topolynka9@ukr.net , web-сайт: bilatserkva-dnz9.edukit.kiev.ua.

Засновник: виконавчий комітет Білоцерківської міської ради.

Білоцерківський заклад дошкільної освіти № 9 «Тополинка» функціонує з 1960 року та діє на підставі чинного Статуту, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 21.06.2012 №647-27-VІ.

Приміщення закладу типове, за проектом розраховано на 4 групи, є музично-спортивна зала і кабінети: директора, вихователя-методиста, практичного психолога, завідувача господарством, медичної сестри, маніпуляційна, ізолятор. Технічний стан будівлі - задовільний.

Режим роботи закладу: з понеділка по п'ятницю з 7.30 - 18.00, тривалість роботи – 10,5 годин. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти дитина може перебувати протягом дня або неповний день.

Навчальний рік розпочинається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року; з 1 червня по 31 серпня у садочку проводиться оздоровчий період. Робочий час визначено правилами внутрішнього розпорядку.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та літній оздоровчий період. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором. На даний час у закладі діє 4 вікові групи, з яких:

* 1 група дітей раннього дошкільного віку;

* 3 групи дітей дошкільного віку.

Загальна кількість дітей складає 83 особи, з них 18 дітей раннього віку.

Комплектація педагогічних кадрів

- група раннього дошкільного віку «Сонечко» – вихователі: Н.В. Ткалич, С.І. Жогова

помічник вихователя: Ганзевич І.А.

- група молодшого дошкільного віку «Горобинка» – вихователі: А.В.Губатенко, К.В.Пунейко;

помічник вихователя: О.А.Писарук.

- група середнього дошкільного віку «Калинка» – вихователі:

О.С. Трещило, Т.М. Коменотрус;

помічник вихователя: Ж.А.Борейко.

- група старшого дошкільного віку «Колосок» – вихователі: О.І.Войвуцька, Л.А. Семченко;

помічник вихователя: Т.М.Фісун.

Педагогічні кадри

Освітньо-виховний процес забезпечують13 педагогів, серед яких:

1 вихователь-методист,

1 практичний психолог,

1 музичний керівник,

1 інструктор з фізичного виховання,

8 вихователів.

Освітній рівень педагогічних працівників становить:

повна вища педагогічна освіта – 9 (67%),

неповна вища педагогічна освіта - 4 (33%).

За результатами атестації встановлено кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» - 3 (25%),

«спеціаліст першої категорії» - 5 (37,5%)

11 тарифний розряд – 4 (37,5%)

звання «Вихователь-методист» – 1,

звання «Практичний психолог-методист» - 1.

Заклад дошкільної освіти спрямовує свою роботу на досягнення основної мети дошкільної освіти, яка полягає у збалансованому розвитку дитини, формуванні елементарних форм її життєвої компетентності, реалізації власного природного потенціалу, виробленні оптимістичної життєвої перспективи, вихованні вміння бути у злагоді з довкіллям та згоді з собою, становленні основ її особистісної культури.

Основний напрямок у роботі закладу - фізкультурно-оздоровчий, метою якого є проведення профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я, зниження захворюваності дітей. Крім того, велика увага звертається на створення у закладі освіти належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти дошкільниками.

У 2013/2014 н.р. Білоцерківський заклад дошкільної освіти № 9 пройшов державну атестацію та визнаний атестованим.

Разом з педагогічним колективом на практиці утверджуємо пріоритетність дошкільної освіти як першої ланки в єдиній системі неперервної освіти.

Упродовж минулого навчального року робота колективу була спрямована на вирішення таких завдань:

1. Забезпечити створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу й підвищення якості дошкільної освіти, відповідно до вимог оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти).

2. Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

3. Сприяти консолідації зусиль педагогів і батьків для зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм та утверджує активні позиції громадянина своєї країни.

4. Продовжувати роботу по охороні життя, зміцненню здоров’я, фізичного розвитку дошкільника, створюючи емоційно-позитивний мікроклімат між усіма учасниками освітнього процесу, забезпечуючи належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами.

Заклад дошкільної освіти діє згідно з Конституцією України (ст. 53); Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту»; «Національною доктриною розвитку освіти»; Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019 р.); Указ Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»;«Базового компоненту дошкільної освіти»; Коментарем до «Базового компонента дошкільної освіти»; «Програмою розвитку системи освіти Білоцерківської міської територіальної громади на період 2021–2025 роки» та іншими чинними нормативними документами.

Матеріально-технічна та навчально-методична база закладу знаходиться на достатньому для функціонування рівні. У закладі створено оптимальне предметно-розвивальне середовище, яке відповідає сучасним тенденціям дошкільної освіти. Всі групові приміщення естетично оформлені, враховуючи вік дітей, програмові вимоги. Ігровий та навчальний матеріал забезпечує високий рівень освітньо процесу.

Територія закладу і розташовані на ній приміщення відповідають санітарним нормам. Будівля закладу введена в експлуатацію в серпні 1960 року. Проектна потужність закладу становить 100 місць на 4 вікові групи. Станом на 01.09.2022 у закладі укомплектовано 4 вікові групи, чисельністю 83 дітини. Будівля двоповерхова, загальною площею 833 м2, обладнана гарячим, холодним водопостачанням, каналізацією, тепло- , газо- і електропостачанням, радіо-, холодильним, кухонним обладнанням, телефонізована. Заклад освіти має два комп'ютери, два принтери з функціями ксероксу та сканування, які знаходяться в кабінеті директора, вихователя-методиста, DVD - магнітофони та підключений до мережі Інтернет. Опалення централізоване, температурний режим в опалювальний період становить +25°С, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Основні приміщення будівлі закладу мають безпосереднє природне освітлення та оснащені джерелами штучного освітлення, які забезпечують достатнє й рівномірне освітлення всіх приміщень і відповідають нормативам. Приміщення використовуються раціонально: обладнано методичний, медичні кабінети, музично-спортивна зала. Територія закладу має огорожу й захищену смугу зелених насаджень. Кожна група має ізольований майданчик із зеленими насадженнями, тіньові навіси на альтанках. На території розміщено один фізкультурний майданчик. Озеленення постійно оновлюється – проводиться насадження нових кущів та дерев, квітників та клумб.

З метою створення безпечних умов перебування у закладі освіти дітей, працівників, у зв’язку з введенням воєнного стану на території України у закладі освіти було облаштоване укриття відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і в закладах освіти, листа ДСНС «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти».

Опалювальна система закладу перебуває в задовільному стані. Встановлені лічильники газу, теплової енергії, холодного та гарячого водопостачання. В кожній групі, на харчоблоці, в туалетній кімнаті для працівників встановлено електроводонагрівач.

У нічний та вечірній час використовується зовнішнє освітлення. Розроблені заходи щодо економії електроенергії, систематично ведеться журнал використання електроенергії. Харчоблок забезпечений необхідним обладнанням, яке перебуває в задовільному стані. Приміщення закладу дошкільної освіти відповідають державним санітарно-гігієнічним нормативам .

Методична робота

Підвищення професійного рівня педагогічних працівників

Одне з основних завдань сучасної системи дошкільної освіти – підвищення якості освітньої роботи, а саме створення умов для творчої самореалізації особистості кожної дитини залежить від педагогів. До роботи закладів освіти пред’явлені високі вимоги, адже зрозуміло, що рівень та характер досягнень дитини залежить від професійної компетентності вихователя, його вміння працювати над собою, постійно вдосконалюватися.

Кожен працівник-освітянин має змогу 1 раз на 5 років підвищити свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів. У 2022/ 2023 н. р. пройшли курси підвищення кваліфікації при КВНЗ КОР “КОІПОПК ” вихователь Ткалич Н.В., музичний керівник Козаченко М.В.

В закладі дошкільної освіти були створені умови для вдосконалення знань, професійного спілкування, самореалізації, стимулювання творчого зростання потенціалу педагогів, опанування прогресивних педагогічних технологій та забезпечення можливостей власного розвитку і творчості. Науково-методичне зростання кваліфікації кожного педагога забезпечували:

- педагогічні ради, консультації вихователя-методиста, практичного психолога, семінари-практикуми, тренінги, педагогічні читання, робота динамічної групи та інші методичні заходи.

Напрями модернізації дошкільної освіти, окреслені державними програмами, Базовим компонентом дошкільної освіти, акцентують увагу педагогів на виховання всебічно розвинутої, творчої, активної особистості. Реалізація цих завдань неможлива без пошуків нових форм і методів освітньої роботи з дошкільниками.

Педагогічні працівники вивчають і впроваджують такі інноваційні технології:

- Елементи інноваційної технології «Розвиток вільної самостійної особистості дошкільника» за методом М. Монтессорі (ігри з сенсорного розвитку) .

- «Казкова фізкультура» програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку , (заняття з фізичної культури).

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.) (гурткова робота).

- Методика розвивального читання Л.Шелестової.

- Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи» автори: В.Семізорова, О. Духновська, Л. Пащенко.

З метою розвитку індивідуальних творчих здібностей та нахилів у дітей діє гурток:

- Театральний «В гостях у казки» - керівник Козаченко М.В.

Форми методичної роботи з кадрами

Педагогічний колектив в 2022/2023 н.р. організовував освітній процес за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». З метою реалізації головних завдань адміністрацією закладу дошкільної освіти був переглянутий на основі самооцінки педагогів та оцінки адміністрації рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. В кінці навчального року традиційно було проведено анкетування педагогів з метою оцінювання методичних заходів педагогами та вивченням пропозицій щодо планування на новий навчальний рік.

Результати анкетування свідчать про достатньо високий рівень проведених заходів. Методична робота в ЗДО була максимально гнучкою, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів – у роботі з педагогами переважали інтерактивні форми методичної роботи, в яких мав можливість взяти участь кожний педагог.

Заслуговує на увагу результативність проведених окремих форм методичної роботи. Широко використовувались й елементи креативного характеру: творчі звіти, дискусії, практичне моделювання власних розробок, ІКТ.

З метою надання методичної допомоги вихователям, проводився моніторинг: «Професійна майстерність педагога». За даними діагностування підвищився рівень обізнаності вихователів з професійної компетентності та рівень знань вихователів з різних розділів програми.

У 2022/2023 навчальному році продовжували розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

Організація та результативність освітнього процесу

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, положень Національної доктрини розвитку ос

віти упродовж 2022/2023 навчального року в закладі дошкільної освіти виховний та освітній процес організовувався дистанційно, щоб забезпечити рівний доступ до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти,програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

За минулий навчальний рік педагоги докорінно змінили своє ставлення до організації предметно-розвивального середовища . Зміст розвивального середовища в закладі освіти задовольняє всі потреби щодо розвитку дитини та становлення її творчих здібностей. У всіх вікових групах предметно-ігрове середовище організується так, щоб кожна дитина мала можливість займатись улюбленою справою. Розміщення матеріалу згідно з осередками дозволяє дітям об'єднуватися в підгрупи за інтересами. Дошкільнята мають можливість реалізувати свої знання про оточуючий світ у різноманітних іграх, самостійно обираючи те, що їм для цього потрібне.

Практичним психологом проводилася консультаційна робота з адміністрацією дошкільного закладу, вихователями й батьками щодо різних психологічних проблем; онлайн консультування учасників освітнього процесу; поширювалася просвітницька психологічна інформація через соціальну сторінку в мережі Фейсбук та на сайті ЗДО. Діагностика готовності дітей до навчання у школі в старшій групі не була проведена у звязку з введенням воєнного стану.

Організація харчування дітей.

Належний рівень організації харчування є важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі дошкільної освіти. Організація харчування дітей у ЗДО здійснюється відповідно до Законів УкраїниПро освіту, від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Про оздоровлення та відпочинок дітей, редакція від 04.09.2008 № 375-VI (зі змінами), Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, від 24.02.1994 № 4004-XII (зі змінами), Про захист населення від інфекційних хвороб, від 06.04.2000 № 1645-III (зі змінами), Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, від 23.12.1997 № 771/97-ВР (зі змінами), Про дитяче харчування, редакція від 14.09.2006 № 142-V (зі змінами);

Постанов Кабінету Міністрів України:

від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

від 28.07.2021 № 786 «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

від 18.08.2021 № 871 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2021 № 305»

від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (зі змінами).

Наказу Міністерствааграрної політикита продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 № 446.

Листа Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21 «Щодо окремих питань організації харчування у 2021/2022 роках у закладах дошкільної; загальної середньої освіти"

У ЗДО організація харчування дітей здійснюється відповідно до вимог НАССР: встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски про меню на день, об'єм страв для дітей раннього-молодшого та середнього-старшого дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації. Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.

Харчування в ЗДО здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню. При складанні меню харчування було враховано:

- вікові групи;

- тип закладу дошкільної освіти;

- режим харчування.

В ЗДО здійснюється щоденний контроль за організацією харчування дітей медичними сестрами та директором, забезпечується контроль за організацією повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей, за якістю продуктів харчування, що поставляються в ЗДО, правильністю їх зберігання, дотриманням термінів реалізації.

В ЗДО велика увага приділяється організації харчування дітей, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і технології приготування страв. Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозяться в заклад протягом дня.

Обладнання харчоблоку відповідає нормативним вимогам НАССР: харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо) все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні, посуд на харчоблоці має обов’язкове маркування, працівники дотримуються заборони використання битого посуду та зі сколами.

В закладі виконуються всі протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування.

У ЗДО створена бракеражна комісія та група НАССР, які здійснють контроль за закладкою продуктів, виконання натуральних норм, видачею страв по групах, дотримання програм-передумов тощо.

Продукти харчування у ЗДО зберігаються у коморі та овочесховищі (відповідно до умов їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства). Терміни реалізації продуктів виконуються чітко. Продукти, що швидко псуються, використовуються тільки у терміни, зазначені у накладній відомості. Щоденно відбираються добові проби страв, які зберігаються у спеціальній тарі в холодильнику. Режим харчування у кожній віковій групі ЗДО дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами.

З вищезазначеного можна зробити висновок, що рівень організації роботи з харчування відповідає нормативним вимогам.

Щороку матеріально-технічна база навчального закладу зміцнюється за рахунок шефської, батьківської, бюджетної допомоги.
За зверненням директора закладу шефські організації, які закріплені за дитячим садком, придбали та завезли лави, світильники, фарбу, пензлики для розмалювання стін укриття (приватне науково-технічне підприємство «Ефект», директор Липовий А.У.), зробили загорожу для буржуйки та дрів (ВАТ БІД завод ЗБК, директор Хромова Г.С.).

Звіти про використання батьківських коштів оприлюднюються на сайті ДНЗ № 9 та на сайті благодійного фонду «Тополинка – рідний дім», а саме:

За бюджетні кошти на поточний ремонт

1. Пісок – 800 грн

2. Цемент, сатангіпс – 400 грн

3. Дрель – 1780 грн

4. Лінолеум (171 м.кв.) – 76950 грн

5. Плінтус ( 30 шт) – 2400 грн

Всього : 82330 грн

Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюють медичні працівники:

- сестра медична старша дошкільного закладу ШИНКАРЕНКО Р.І. та сестра медична з дієтичного харчування ПАВЛЕНКО Н.А., які мають значний досвід медичної роботи в дитячому закладі.

Завдяки співпраці медичних працівників дитсадка, діти перебувають під постійним наглядом фахівців, проходять медогляд, що дає можливість застосувати свою систему оздоровлення кожної дитини. Здійснюється медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей, загартуванням, режимом дня, організацією харчування, виконанням «Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей», за станом фізичного виховання дошкільників.

У кожній групі ведеться «Лист здоров'я», де визначена група здоров'я, дієт стіл, діагноз захворювання, що сприяє здійсненню індивідуального диференційованого підходу інструктором з фізичного виховання до фізичного навантаження дітей.

Організація роботи з питань охорони праці, пожежної безпеки ведеться на належному рівні, згідно з вимогами нормативних актів. Періодично проводиться перевірка знань працівників з охорони праці та техніки безпеки.

Протипожежний стан ЗДО - задовільний, діють пожежні гідранти, є вогнегасники у групових кімнатах, на харчоблоці, у спортивно-музичному залі. Кожна група має додаткові пожежні виходи, є план евакуації дітей і персоналу на випадок пожежі, повітряної тривоги та іншої надзвичайної ситуації.

Адміністрація своєчасно видає відповідні накази, розробляє посадові інструкції, інструкції з охорони праці та техніки безпеки; відповідальними особами проводяться інструктажі з працівниками згідно графіка із записами у відповідних журналах.

Особлива увага приділяється дотриманню Інструкції з питань безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час освітнього процесу. З дітьми проводиться робота згідно завдань розділу річного плану роботи «Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей». Співробітники турбуються про здоров'я кожної дитини, проводиться профілактична робота з попередження нещасних випадків. Для надання медичної допомоги у медичному кабінеті є необхідні засоби. Санітарно-гігієнічні умови відповідають нормам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, про що свідчать акти обстежень. Всі приміщення утримуються в чистоті, дотримується належний температурний, повітряний режими.

Основна концепція, якої дотримується колектив дошкільного закладу в своїй діяльності - любов і повага до кожної дитини. Практичний психолог та працівники закладу докладають багато зусиль для створення психологічного комфорту, щоб діти відчували себе прийнятими, зрозумілими, захищеними.

Важливим напрямком своєї діяльності адміністрація та колектив закладу вважає співробітництво з родинами вихованців. Сучасне життя спонукає знаходити нетрадиційні форми співпраці дошкільного закладу і сім'ї, щоб батьки почували себе рівноправними партнерами і спільниками у питаннях навчання і виховання дітей.

З серпня 2012 року працює сайт ЗДО, а з квітня 2016 року працює сайт благодійного фонду «Тополинка – рідний дім».

Шановні батьки та працівники закладу!

Я дуже вдячна вам за розуміння і допомогу дитячому садку.

Тільки разом ми створимо сприятливі умови для навчання і виховання наших дітей, підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Кiлькiсть переглядiв: 336

Коментарi