Перспективи розвитку

Реформування соціально-економічної і політичної систем розвитку України припускає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, в тому числі, і в освіті, яка потребує змін в організації та у змісті сучасного педагогічного процесу.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі закладу дошкільної освіти, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Вважаємо, що на сучасному етапі слід приділяти особливу увагу і реалізації оновлених завдань, змісту співпраці педагогів і батьків, створенню умов оптимізації цього процесу.

Тому Програми розвитку різних рівнів визначають стратегічні пріоритети розвитку суспільства, держави, області, міста та установ, започатковуються організаційні шляхи реалізації, обґрунтовуються ресурсні потреби. Вони скеровують педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програми розвитку спрямовані у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості, зумовлюють модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 274

Коментарi